6/12/2005

Níl fáilte don Club seo sa CLG.

Má tá tú ag amharc ar an craobh peile na hEireann i mbliana, tá seans mhór gur chonaic tú imreori ag ól an deoch "Club Energise" ar an telifis nuair atá agallamh ann. Tá mé cinnte go bhfuil tart ar na imreoiri ach nil é sin an cuis mhór go bhfuil said ag glacadh an deoch seo.

Ni fhaigeann na imreoiri gaelach airgead ar bith de bhri nach bhfuil peil ghaelach spórt gairmiuil. Ach tá an comhlacht Club ag iarraidh €500 a thaibhairt go dti gach imreori a chuireann an deoch ar an telifis.

Ach nil an CLG sasta már sileann siad nach bhfuil cothrom na feinne ar fáil do na comhlachtai eile ag thabhairt urráiocht go dti an CLG. Tá fearg ar an GPA nach bnfuil cead ag na himreori an deoch a ól ar RTE anois.

I mo bharuil, b'fuath liom peil ghaelach a fheiceail már cluiche gairmiuil. Tá rud eigean faoi an CLG nios tabhactai agus nios speisialta ná airgead. Ach tuigim go gcaithfidh an himreori duais eigean mar gheall ar an obair a chuireann siad isteach.

PS - Tá bron orm nach bhfuil an caighdéan gaelige chomh maith már ba choir dó a bheith. Tá barriaocht de mo chuid gaelige caillte ó a chuigh mé go dti an ollscoil ach tá sé ar intinn agam é a fháil ar ais aris.

No comments: